Oferta dla klienta indywidualnego


Chcesz ubezpieczyć siebie i swój majątek najtaniej zachowując przy tym wysoką jakość oferowanych usług? Nie masz czasu na przeglądanie i porównanie ofert wszystkich firm ubezpieczeniowych? Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług multiagencji ubezpieczeniowej, która rozwiąże ten problem za Ciebie. Przedstawi Ci najatrakcyjniejszą ofertę dopasowaną do Twoich oczekiwań. Przyjdź do naszego biura lub skontaktuj się z nami telefonicznie, przygotujemy dla Ciebie idealną ofertę.

Poniżej przedstawiono rodzaje ubezpieczeń.

Ubezpieczenie na życie


Przy współpracy z AXA Życie TU SA oferujemy możliwość przystąpienia do Otwartej Grupy Ubezpieczeń na Życie. Szczegóły w zakładce Grupa otwarta.

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce.

OC - zakres ubezpieczenia OC jest regulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. i jest jednolity dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Dzięki ubezpieczeniu OC sprawca szkody (na mieniu / osobie) nie ponosi bezpośrednio kosztów naprawy szkody z własnych środków, lecz ze środków zakładu ubezpieczeń.
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC u poprzedniego Ubezpieczyciela staje się skuteczne, jeżeli wpłynie do Ubezpieczyciela najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia. Jeżeli natomiast klient w tym samym czasie posiada ubezpieczenia OC u dwóch lub więcej ubezpieczycieli, a jedna z umów została zawarta jako automatyczne wznowienie poprzedniej polisy, to ta umowa (automatycznie wznowiona) może zostać przez niego w każdym momencie wypowiedziana.
Przy zmianie właściciela sprzedający zobowiązany jest do przekazania nabywcy pojazdu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz poinformowania Ubezpieczyciela w terminie 30 dni o sprzedaży pojazdu. Natomiast nabywca pojazdu ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia zawartą przez sprzedającego w każdym momencie jej trwania i wtedy musi zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC. W przypadku zmiany własciciela i przeniesienia prawa z polisy na nabywcę, umowa trwa do końca okresu wskazanego na polisie i nie ma zastosowania zasada automatycznego jej wznowienia na kolejny okres.

Zakres ubezpieczeń dobrowolnych jest opisany w ogólnych warunkach poszczególnych zakładów ubezpieczeniowych. Przed zawarciem umowy należy dokładnie się z nimi zapoznać, ewentualnie wypytać ubezpieczyciela o interesujące nas kwestie. Do częstych przeoczeń przy zawieraniu polis AC są: wprowadzone udziały własne, franszyzy redukcyjne, wprowadzona amortyzacja części, pominięcie ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:
 • OC komunikacyjne
 • Autocasco
 • NNW komunikacyjne
 • Assistance
 • Pakiety komunikacyjne
 • Mini casco
 • Zielona karta

Ubezpieczenia majątkowe

Przedmiotem ubezpieczenia może być:
 • mieszkanie, jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. garaż, piwnica),
 • dom jednorodzinny,
 • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 • mienie ruchome należące do Ubezpieczającego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
 • ubezpieczenie mieszkań, domów, stałych elementów oraz mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (np. zalania, uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, opadów atmosferycznych, wybuchu, osunięcia ziemi, zapadania się ziemi, lawiny),
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • bardzo często nieodłącznym elementem ubezpieczenia nieruchomości jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Ochrona Rodziny

Aby zabezpieczyć przyszłość, bezpieczeństwo i komfort swojej rodziny w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, a także zapewnić sobie spokojne życie na emeryturze można skorzystać z wielu ubezpieczeń znajdujących się w naszej ofercie tj.:
 • indywidualne ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe: następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL),
 • ochrona prawna,
 • OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie turystyczne przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych i do pracy, a także dla firm wysyłających pracowników w podróż służbową.

Ochroną ubezpieczenia mogą zostać objęte:
 • koszty leczenia,
 • usługi assistance,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • OC,
 • bagaż podróżny i sprzęt sportowy,
 • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie zagranicznej.

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie budynków jest to obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.

Ubezpieczenie upraw i zwierząt:

Ubezpieczenie upraw obejmuje szkody w uprawach wyrządzone przez opady atmosferyczne, suszę, huragan, czy przymrozki. Zwierząta hodowlane możemy ubezpieczyć od padnięcia, uboju z konieczności czy też ognia i innych zdarzeń losowych.

Partnerzy:
multiagencja ubezpieczeniowa wieruszów multiagencja ubezpieczeniowa wieruszów