Pakiety Grupy Otwartej Ubezpieczeń na Życie


Multiagencja Ubezpieczeniowa Andrzej Paluch
przy współpracy z AXA Życie TU SA PRZEDSTAWIA PAŃSTWU PAKIETY GRUPY OTWARTEJ UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE opartych na Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA oraz Ogólnych Warunkach Dodatkowych Grupowych Ubezpieczeń.


Szanowni Państwo,
Każda osoba, która ukończyła 15 rok życia i nie ukończyła 55 roku życia może być uczestnikiem dobrowolnego programu grupowego ubezpieczenia na życie. Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia jest AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


Szczegóły programu wraz z deklaracjami poniżej:

Oferta Grupy Otwartej
Deklaracja uczestnictwa w Grupie Otwartej
Deklaracja przystąpienia do grupy: MA_2
Partnerzy:
multiagencja ubezpieczeniowa wieruszów multiagencja ubezpieczeniowa wieruszów