Multiagencja Ubezpieczeniowa Wieruszów

Zapraszamy do korzystania z naszych usług
wieruszów

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu.

Kompleksowe ubezpieczenie samochodu pozwala na poradzenie sobie w trudnych sytuacjach.
multiagencja ubezpieczeniowa

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe obejmują wszelkie dobra majątkowe, np.: budynki, lokale mieszkalne, ruchomości domowe, urządzenia, materiały, towary, gotówkę, zwierzęta i odnoszą się do poszczególnych elementów mienia osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie majątkowe to najodpowiedniejsza troska o dobro ludzkie często zdobywane wysiłkiem wielu pokoleń.
wieruszów

Ubezpieczenia osobowe

Przedmiotem ubezpieczeń osobowych jest życie, zdrowie i zdolność człowieka do pracy oraz całość i sprawność jego ciała.

Proponujemy zatem ubezpieczenia na życie indywidualne oraz grupowe oraz powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku.
multiagencja ubezpieczeniowa

Ubezpieczenia turystyczne

Wszystkie atrakcje turystyczne zarówno krajowe jak i zagraniczne mogą zakończyć się nieprzewidzianymi zdarzeniami – choroba, urazy ciała, utrata dokumentów, kradzież bagażu, itp. Zwykle zdarzają się one w najmniej oczekiwanym momencie. By zabezpieczyć się przed tego typu okolicznościami, chcemy zaoferować Państwu ubezpieczenia turystyczne.
wieruszów

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC - jest to jedno z ubezpieczeń majątkowych, w którym zakład ubezpieczeń pokrywa ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim.
multiagencja ubezpieczeniowa

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie skierowane jest do producentów rolnych, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.
 • wieruszów
 • multiagencja ubezpieczeniowa
 • wieruszów
 • multiagencja ubezpieczeniowa
 • wieruszów
 • multiagencja ubezpieczeniowa
 • wieruszów
 • multiagencja ubezpieczeniowa
 • wieruszów
 • multiagencja ubezpieczeniowa
 • wieruszów
 • multiagencja ubezpieczeniowa
 • wieruszów